Przenośniki – Buttimer

Przenośniki

Nieodłącznym elementem obiektów magazynowych są oferowane przez Buttimer m.in. urządzenia do transportu towarów sypkich duńskiej firmy Cimbria, tj. przenośniki łańcuchowe, przenośniki taśmowe oraz przenośniki ślimakowe czy podnośniki kubełkowe.  

http://buttimer.pl/magazynowanie/articles/urzadzenia-transportowe.html

 

Przenośniki łańcuchowe Cimbria zbudowane są z powtarzających się modułów nadają się idealnie do poziomego oraz ukośnego transportu nasion, ziarna oraz innych materiałów sypkich z wydajnościami dochodzącymi do 1,300m³/h. Koryto przenośnika łańcuchowego jest wyłożone trudno ścieralnym materiałem, co zwiększa czas eksploatacji urządzenia i zmniejsza uszkodzenie ziaren.

Modułowy projekt redlera umożliwia instalację urządzenia w dowolny ciąg technologiczny.

Standardowo, w budowie przenośnika łańcuchowego można wyróżnić:

- sekcję napędową

- sekcję napinającą

- sekcję pośrednią

- wyposażenie dodatkowe (czujniki ruchu, zasuwy, szczotki czyszczące łańcuch itp.);

Zobacz video: https://www.youtube.com/watch?v=xJw_HiUn6OI

 

pliki/buttimerpliki/strefa wiedzy/prznosniki/Przenosnik lancuchowy Cimbria.jpg

 

Przenośniki taśmowe Cimbria zostały zaprojektowane do poziomego transportu materiałów sypkich, produktów granulowanych, takich jak ziarno, pellet czy proszek.

Przenośniki taśmowe są dostępne w wydajnościach od 40 do 1,300m³/h.

Przenośnik taśmowy to konstrukcja całkowicie zamknięta podzielona na sekcje modułowe składające się z sekcji napędowej, sekcji pośrednich oraz sekcji napinającej. Przenośnik może pracować w pozycji poziomej lub pochylonej, przy czym kąt nachylenia zależy od rodzaju taśmy i transportowanego materiału.

 

Urządzenie może być skonfigurowane do pracy rewersyjnej.

Zobacz video: https://www.youtube.com/watch?v=Pcr6QpUrPws

 

pliki/buttimerpliki/strefa wiedzy/prznosniki/Przenosnik tasmowy Cimbria.jpg

 

 

Podnośniki kubełkowe Cimbria służące do pionowego transportu towarów sypkich wyróżniają się na tle konkurencji wysoką trwałością i niskim zużyciem energii w stosunku do wydajności, które mogą dochodzić do 1 300 m3/h i wysokości 60m.

Podnośnik kubełkowy jest konstrukcją zamkniętą, podzieloną na sekcje modułowe składające się z:

- Sekcja Głowicy

- Sekcja Ramion

- Sekcja Podstawy (stopa)

Pas podnośnika jest mocowany przy użyciu łączników taśmowych.  Rodzaj stosowanego pasa zależy od wielu czynników.

Kubełki podnośnika mogą być produkowane ze stali, stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych (PEHD).

Zobacz video: https://www.youtube.com/watch?v=UssrJtAka7I

 

pliki/buttimerpliki/strefa wiedzy/prznosniki/Podnosnik kubelkowy Cimbria.jpg

 

Przenośniki ślimakowe Cimbria

Wydajny i niezawodny transport towarów sypkich

Przenośniki ślimakowe zostały zaprojektowane do poziomego i pochyłego transportu. Są to przenośniki o kształcie cylindrycznym (SO/SOH) lub korytowym (SU/SUH). W skład serii przenośników wchodzą:

 

Przenośniki typu SO

Przenośniki typu SOH (wersja przemysłowa)

Przenośniki typu SU

Przenośniki typu SUH (wersja przemysłowa)

 

pliki/buttimerpliki/strefa wiedzy/prznosniki/Przenosnik slimakowy Contec.jpg

pliki/buttimerpliki/strefa wiedzy/prznosniki/Przenosnik slimakowy.jpg

 

Wszystkie przenośniki są wykonane ze stali ocynkowanej i przystosowane są do pracy na zewnątrz obiektów oraz mogą być przystosowane do pracy w strefach zagrożenia wybuchem. Są to urządzenia dla przemysłu, gospodarstw rolnych, przystosowane do pracy ciągłej przez 24 godz/dobę.

http://buttimer.pl/masowy-transport-towarow-sypkich/articles/Transport_materiałów_sypkich.html

 

http://buttimer.pl/magazynowanie/articles/urzadzenia-transportowe.html