Rękawy załadowcze Moduflex Cimbria

K400 tank outlet foldedRekaw zaladowczy

Rękawy Załadowcze Moduflex Cimbria są zaprojektowane do czystego bezpyłowego załadunku suchych
materiałów sypkich.

Rękawy załadowcze mogą służyć do ładowania cystern, ciężarówek z płaskimi naczepami, otwartych i zamkniętych wagonów kolejowych, kontenerów oraz na pryzmę. Rękawy mogą być wykonane w mocniejszej bardziej wytrzymałej wersji pozwalającej zwiększyć ich długość do załadunku statków (dla przemysłu portowego), lub do gromadzenia produktów masowych na stosach czy też w wykonaniu ze specjalnych stali pozwalających na przeładunek przez Klienta produktów żywnościowych o długiej przydatności do spożycia. 

Rękawy mogą być dostarczone z całkowicie zintegrowanym samodzielnym systemem filtrowania  lub z podłączeniem do zewnętrznych układów filtracyjnych. Ponadto, gama podstawowych produktów jest uzupełniona ogromną różnorodnością wszelkich akcesorii dodatkowych, co umożliwia dostarczenie bezpyłowych rękawów załadowczych spełniających wymagania Klienta.   

Unikalna modułowa konstrukcja zapewnia elastyczność i pozwala na modyfikacje oraz naprawy z minimalnym okresem przestoju. Ponadto, wszystkie rękawy załadowcze są dobrze udokumentowane i dokładnie przetestowane przed ich wysyłką. 

Wydajność urządzeń sięga od 150 – 700 m³/h przy standardowych rękawach i 250 - 2800 m³/h przy rękawach do załadunku w portach. Rękawy załadowcze są dostępne w długościach od 1 – 30 metrów.

Ostatnio została wprowadzona na rynek nowa seria rękawów Moduflex typu A o średnicach wylotu 400, 500, 650 i 800 mm, o uproszczonej konstrukcji która skutkuje umiarkowaną ceną urządzeń.

Nowością są także rękawy ze zintegrowanym, ukośnie umieszczonym filtrem bocznym o powierzchni do 18 m2. Takie umieszczenie filtra pozwala na znaczne zmniejszenie wysokości rękawa po jego zwinięciu i umieszczeniu zestawu z filtrem pod niskimi silosami.

 

Sprawdź również: Przenośniki łańcuchowe/zgrzebłowe/redleryPrzesiewacz/Kalibrator Cylindryczny Cimbria

Wróć