Oddzielacz kamieni TS Cimbria

Oddzielacz kamieni

Oddzielacze kamieni znajdują zastosowanie przede wszystkim w sektorze przetwórstwa żywnościowego oraz w młynarstwie; ale również  mają zastosowanie w sektorze nasiennictwa.

Suche oddzielacze kamieni używane są do rozdzielania ziarnistego materiału na dwie frakcje w zależności od ciężaru produktu w stanie suchym. Celem urządzenia jest wyeliminowanie ciężkich zanieczyszczeń, takich jak kamienie, cząstki metaliczne itp., z kawy, zboża, roślin strączkowych.

Dla aromatycznych produktów lub wytwarzanych w zamkniętych pomieszczeniach w ofercie znajduje się system recyrkulacji powietrza, który wprowadza w obieg ok. 80% powietrza biorącego udział w procesie.

Wydajność oddzielaczy kamieni sięga do 20 t/h w zależności od modelu i produktu

Modele: TS90-S, TS 180-S, TS 360-S

Sprawdź również: Rękawy załadowcze Moduflex CimbriaSilosy zbożowe

Wróć