Kopalnie Kruszyw

Buttimer rozwinął własne rozwiązania dla Transportu Towarów Sypkich. Oferta nasza zawiera  projekty oraz rozwiązania przystosowane konkretnie pod  potrzeby klienta oraz występujące warunki terenowe. Wykonujemy projekty pod klucz w zakresie opracowania koncepcji, projektu indywidualnych urządzeń, wykonawstwa i montażu systemów do  transportowania kruszyw.


Wróć